YENİ BİR UMUT ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİN VİZYONU

 

Yeni bir umut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanları olarak;

Gelecekte;

Öğrenmenin ve eğitimin temel gereksinim olarak kabul edildiği,

Her öğrenci velisinin, öğrenciye öğrenme için her türlü fırsatın verildiğinden emin olduğu,

Hem öğretenlerin hem de öğrenenlerin birbirlerinin öğrenmesine ve velilerin birbirlerinin gelişmesine yardımcı olmanın önemine inanıldığı,

Çalışanların gerekenleri yaparken hem kendilerine hem de birbirlerine güven duydukları,

Tedarikçilerle karşılıklı güvene dayalı işbirliklerinin oluşturulduğu,

Herkesin her gün daha iyiye ulaşmak için çalıştığı,

Verilen hizmetlerin sonucunda tüm paydaşların memnuniyetlerinin sürekli yükseldiği

 Yeni bir umut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yaratılması Vizyonuna sahibiz ve bunu tüm paydaşlarımızla paylaşmaya hazırız.

 

 

 

YENİ BİR UMUT ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNİN MİSYONU

 

Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda;

Yeni bir umut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi

Bütün öğrencilerin kapasiteleri doğrultusunda özel eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenmelerini ve eğitimlerini sağlamak,

Öğrencilerin mutlu, öğrenmeye istekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak,

Veli eğitimi çalışmalarıyla velilerin eğitim sürecine katkılarını sağlamak,

Öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verebilecek beceriler kazandırmak

 Evrensel değerler ve Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, günümüzde en büyük değer olan bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmeleri takip etmek sureti İle ;

      Benlik saygısı gelişmiş,

      Etkin iletişim becerilerine sahip,

      ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan,

Kısaca ; bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için her türlü çalışmaları yapmak için varız …

 

 

 

Adres : Nesli Mahallesi, Varyant Caddesi, Nardüzü / ARSUZ   Tel : 0(326) 618 63 36