Yeni Bir Umut Özel Egitim Ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ilkeleri

(

-Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ve öz bakım becerilerini, bilişsel becerilere hazırlığı kazandırmak ilk önceliktir.

-Öğrenciler bütün çalışmaların odak noktasıdır ve amaçlara temel oluşturur.

-Öğrenciler ve veliler, güven ve mutluluklarını geliştirmek için yüreklendirilir.

-Öğrencinin başarısını arttırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alınır ve verimli bir şekilde çalışılır.

-Öğrencilere birey olarak saygı duyulur.

-Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar dikkate alınır.

-Farklılıklar ve görüş ayrılıkları bir zenginlik olarak kabul edilir.

-Sürekli olarak yeni öğrenme ve öğretme biçimlerine uyum sağlanacak çalışmalar geliştirilir.

-Değişim, mükemmeliyete ulaşmada cesaret kazandırır, geçmiş deneyimler ise değişimi göze almada yardım eder.

 

 

Adres : Nesli Mahallesi, Varyant Caddesi, Nardüzü / ARSUZ   Tel : 0(326) 618 63 36